Máy làm thảm chần

  • Custom Machine Tufted Carpet

    Tùy chỉnh máy chần thảm

    Tên sản phẩm: Máy tùy chỉnh Thảm sợi chần Kích thước thảm: Mọi kích thước Nướng: Hành động Quay lại Lưu lượng chân: Bình thường & Nặng
  • Cut Pile with Carving

    Cắt cọc bằng khắc

    Tên sản phẩm: Thảm được làm thủ công tùy chỉnh Sợi thảm: 100% len New Zealand Cấu trúc: Cắt cọc bằng cọc khắc Trọng lượng: 2,6 kg / m2 Tổng trọng lượng: 4,4 kg / m2 Độ dày: 14mm Kích thước thảm: Bất kỳ Kích thước nào Nướng: Cotton Mash Foot Lưu lượng: Nặng