Thảm làm nhà thờ Hồi giáo

  • MOSQUE CARPETS

    VÒI MOSITE

    Sợi: 100% Kết cấu acrylic: Cắt cọc có khắc Trọng lượng cọc: 2,6 kg / m2 Tổng trọng lượng: 4,4 kg / m2 Độ dày: 14mm Kích thước thảm: Mọi kích thước