Tại sao len Newz Zealand?

Tại sao len Newz Zealand?

Làm ấm nguyên liệu thảm sang trọng đến từ một quốc gia có 75 triệu con cừu, một loại thảm được sản xuất bằng sợi siêu tự nhiên đáp ứng một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu suất rất nghiêm ngặt đối với các đặc tính của sợi như độ bền, độ bền màu, khả năng giặt và mức độ tay nghề với tư cách là một ZEALAND MỚI, một SIÊU SIÊU LỚN.

22

Đó là lý do!
Len của chúng tôi đến từ các trang trại ở New Zealand nơi cừu được nuôi trên đồng cỏ mở màu mỡ, trong điều kiện khí hậu lý tưởng để trồng len trắng sạch có chất lượng đặc biệt và hiệu suất màu vượt trội trong quá trình nhuộm cho thảm len sang trọng.

16
17